Daling aantal vuurwerkslachtoffers

De BPN, de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, is verheugd over de daling van het aantal vuurwerkslachtoffers en het aantal vuurwerkincidenten zoals dit door VeiligheidNL en de politie is meegedeeld. De branche heeft zich daar ook het afgelopen jaar weer actief voor ingezet en de maatregelen lijken effect te hebben.


Het terugdringen van overlast en letsel is één van speerpunten van de BPN. Daarvoor heeft zij de Stichting VuurwerkCheck in het leven geroepen. VuurwerkCheck ondersteunt de aangesloten vuurwerk verkooppunten met voorlichting en materialen en is bezig een kwaliteitskeurmerk op te zetten. Bij verkooppunten met dit keurmerk is de consument verzekerd van legale producten, goed advies, actieve voorlichting over gebruik en veiligheid en gecertificeerd personeel.


Stichting VuurwerkCheck heeft het afgelopen jaar een cursus voor verkopers ontwikkeld over vuurwerkproducten, wetgeving en veiligheid met daaraan gekoppeld een examen en certificering. Daarnaast is er voorlichtings- en promotiemateriaal ontwikkeld, waaronder een veiligheidsflyer, diverse posters, voorlichtingsfilmpjes en een radiocampagne. VuurwerkCheck werkt actief samen met Ministerie van I&M, VeiligheidNL, Politie en Brandweer.


De vuurwerkbranche blijft actief zoeken naar samenwerking met andere partijen om de komende jaren de vuurwerktraditie veilig en plezierig te houden.

Bron: stichting VuurwerkCheck